Žėmes sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

        Tai žemėtvarkos planavimo dokumentai, nustatantys žemės sklypo, sklypų formavimą, pertvarkymą, konsolidaciją, taip pat naudojimo sąlygas (paskirtį, apribojimus, servitutus ir panašiai).

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami šiais atvejais:

  • kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami;
  • kai teritorijai buvo parengtas detalusis planas, bet jame nebuvo nurodytos konkrečių žemės sklypų ribos (o numatyti tik žemės sklypų formavimo principai);
  • kai pagal detaliuoju planu nustatytus reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas;
  • kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas;
  • kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti;