Topografinės nuotraukos

        Topografinis planas (toponuotrauka, topografinė nuotrauka). Vaizduojamos požeminės komunikacijos, pastatai, duomenys apie juos, reljefas, augmenija bei kita antžeminė situacija. Topografinis planas yra reikalingas atliekant bet kokius projektavimo darbus. Projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš du metus. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų bei suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.